מחנות קיץ מדעיים-אקולוגיים-חוויתיים
בבית ספר שדה שדה-בוקר בשיתוף עם מדערום
קיץ 2007, מחזור שני

מחזור שני הקבוצה של בר ושיבולת


הווי בחדרים
עקרבים
טיול אופנים
עבדת
בנחשייה