משהו בחדרים
היה מאוד כיף בחדרים בלילה...
והבנות ישנו אצל הבנים בלילה ולא נתנו להם לישון