ערב עקרבים
אחד העקרבים
העקרבים
ערב העקרבים היה בין הטיולים הנדירים שהיוחיפשנו עקרבים עם אולטרה סגול