חפלה בדואית
חפלה בדואית
פגשנו את סאלאם, שהסביר לנו על אורח חייהם של הבדואים ואיך הם מארחים את הנוודים ומציעים להם קפה