אהבה בטבע

הצגת שפני הסלע=]
שפני הסלע הם:


דור3>לנה3>משה


גרררררררררררר.........


עוד שפני סלע;)
עוד גררררררררר.......