טיול אופניים
מה עשינו בטיול
דפקנו מזה דוך! ( אבל עם ח' תימנית)