עקרבים בשטח
מצמצמצמצמתת
בןאטובטכוכאעחיכעחיכעיחכעחכעחיעילעלתעיחל