חוויה במחנה
אכסנייה בלילה...!!!
בלילות היה כיף. ב-11 היה כיבוי אורות,אבל לא באמת ישנו
השומרים חיפשו אותנו בנרות ולא תפסו אף אחד...
הבוקר...!!!
לוטן ונדב דופקים עד שאנחנו קמים...!!!
ישר מציבים לנו זמנים,אבל אנחנו תמיד מאחרים...!!!
אבל בזכותם למדנו גם לעמוד בזמנים...!!!