ניסוי וטיול בעין עבדת
הניסוי
ביום שלישי נסענו לעין עבדת עשינו ניסוי