ביקור בצריף ובקבר של בן גוריון
ביקור בקבר ובצריף בן גוריון
ביום השני ביקרנו בצרחף בן גוריון ולמחרת ביקרנו בקבר וראינו שם בתוך הצריף מטבח והמיטה של דוד בן גריון והספרים שלפני מותו קרא...
קבר בן גריון
ביוםנ שני ביקרנו בקבר בן גוריון ליד הקבר של בן גוריון קבורה אשתו פולה דוד בן גוריון רצה להקבר ליד פולה אשתו ולא במקום אחר רצו לקבור את דוד בהר הבית בירושלים עם כל ראשי הממשלה
חיי דוד בן גוריון
נולד ב 16 באוקטובר 1886 הוא יסד את מדינת ישראל עמד בראש הנגת מדינת ישראל