נשרים
הרצאת נשרים
בתמונה הבאה נראה את המדריך לוטן מרצה לילדי מחנה הקיץ שדה בוקר 2007 על הנשרים ואיך הם עפים.