חפלה אצל הבדואים
המסורת הבדואית
המילה בדואים בא מהמילה "באדיה" (בערבית) שפרושה מדבר.
האוהל הבדואי המסורתי מחולק לחלק שבו חיים הגברים ולחלק שבו חיים הנשים ולידו נמצא הצאן - כבשים ופרות.
כלכלת הבדואים נשענת על גידול גמלים ובמיוחד אצל הבדואים הנודדים. הגמל מסתפק במועט עמדתו איתנה בתנאים הקשים של המדבר הוא מביא תועלת רבה לאדוניו הבדואי