ביקור בעיר נבטית
מי הם הנבטים?
הנבטים הם אנשים אשר חיו בעבר במדבר, האמת היא שהם לא ממש שכנו במדבר אלה נדדו בדרך אשר נקראת "דרך הבשמים". הנבטים היו מייצרים בשמים ממור ולבונה, ובשביל בשמים אלו היו האנשים העשירים, אשר חיו בחיפה או תל אביב, משלמים הון של כסף. לנבטים היו ארבעה חוקים כדי לשרוד כנוודים במדבר: 1. לא לשתות יין. 2.לא לבנות בית. 3.לא לנטוע עצים. 4.לא לזרוע זרע. ובמשך הזמן התחילו יותר, ויותר נבטים להתחיל לשתות ולבנות בתים עם הכסף שבשבילו מכרו את הבשמים. כדי לשרוד בנו הנבטים הבדרך בורות מים לגמלים ולהם.חויות מהביקור בעיר הנבטים
חוויות מהטיול...!!
בטיול בעיר הנבטית נהננו מאוד, המדריכות עשו לנו הצגות שקשורות לנבטים, הלכנו בין המבנים וראינו כנסיות, מקומות לטבילת אנשים, בתים, גת... שהיו מאוד יפים.
ואחרי שביקרנו בעיר ראינו סרטון קצר על הנבטים, וחלק קנו קצת מזכרות מהעיר.