הנחשיה
מיפגש אם חיות המידבר
בנחשיה יש הרבה חיות מידבר (ארץ ישראליות).
ביניהם נחשים בסקנת הכחדה, צפע, עכן, בזים,
פנק ופוחלצים (חיות שמתו ממחלות והראלות וכו').