טיול גמלים
הגמל
הגמל הוא חיה שחיה במדבר בעדרים ומשמש את הבדוואים ככלי מסע במדבר.
הגמל היסתגל לחיים במדבר ע"י אגירת מזון ושתיה.
הגמל יכול לחיות שבועיים בלי מים וכשהוא שותה הוא יכול לשתות 100 ליטר!!
מידע על גמלים
ניתן למצו א מידע נוסף:
ויקיפדיה