ביקור בצריף בן גוריון
מראה הצריף
צריפו של דוד בן גוריון רה"מ הראשון של מדינת ישראל ממוקם בשדה בוקר.
הצריף מחיל 2 חדרי שינה, סיפריה ומטבח צבעו ירוק והוא קטן וצנוע.
בסיפריה יותר מ1000 ספרים ב7 שפות שונות.
מעט על בן גוריון
דוד בן-גוריון (גרין)(16 באוקטובר 1886 עד 1 בדצמבר 1973), ממייסדי מדינת ישראל, עמד בראש ההנהגה של מדינת ישראל ושל "המדינה שבדרך" במשך שנות דור (1935 - 1963), מראשי המנהיגים של תנועת העבודה הציונית, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל.

עיקרי פועלו של בן גוריון:

עמד בראש מקימי מדינת ישראל, הוביל את המאבק על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, גם במחיר חלוקת הארץ, והכריז על הקמת מדינת ישראל.
ממנהיגי התנועה הציונית ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים.
הנהיג את מדינת ישראל בתקופה שלאחר ייסודה ושימש כראש ממשלה וכשר ביטחון בממשלה הראשונה ובממשלות לאחריה.
ממנהיגי תנועת העבודה הציונית בארץ ובעולם, ממייסדי ההסתדרות הכללית של העובדים ומזכירה הכללי הראשון ומראשי היישוב.
מנהיג מפא"י - מפלגת פועלי ארץ ישראל.
הקים את רפ"י - רשימת פועלי ישראל.

מה ראינו
בצריפו של בן גוריון יש תצוגה של חפציו האישיים כפי שהיו בחייו.
בצוואתו ביקש וציווה דוד בן גוריון כי לאחר מותו יהפחו את ביתו למוזאון.