עבדת- העיר הנבטית- הצגות
הצגה ראשונה
ההצגה הראשונה התחילה בהפתעה,
ובה איש נבטי ניסה למנוע מאישה
נבטית להינשא לו בהסתמך
על כך שהיא אומרת שזה חוק נבטי- היא
הסחורה שלו, ולכן הוא חייב להינשא לה.
הם לקחו ילד מהקהל כדי שישוט אם הם צריכים
להינשא זה לזו או אם לא.
הוא שפט- כן, הם צריכים להינשא.
הצגה שניה
בהצגה השניה יענקהליציוס וחנהליציוס
(לשמם נוסף ציוס עקב השפעת הרומאים)
הנבטיים היו שתויים והכינו יין-
כנגד חוקי הנבטים ושמו לב שהרומאים
השפיעו עליהם.
הצגה שלישית
שני חיילים רומאים זימנו אחת
מהבנות בשביל שתעזור להם לשמור
על העיר.
בגלל זה, הם לימדו אותה להלחם.
הצגה רביעית
באחת הכנסיות שנבנו איש נבטי עמד
על אחד העמודים בכנסיה והתפלל, כשנזירה
נכנסה. היא רצתה לנצר אותו והוא לא רצה.
בסוף היא עזרה לו לרדת מהעמוד והוא התנצר.