עקרבים
עביד
עביד קרוי כך בגלל הצבתות העבות שלו.
למרות גודלו הוא פחות ערסי משאר העקרבים.
מצאנו 3 עקרבים כאלה ואחד היה מת ככה שהייתה לנו הזדמנות
טובה ללמוד עליו גם מהצד השני בלי להסתכן בעקיצה.
הוא חופר מחילות בצורת קשת,שמתאימות לגודלו.