טופס הרשמה למחנות קיץ 2008
*אנו הורי התלמיד/ה:
*מספר ת"ז:
*העולה לכיתה:
*בבית ספר:
*כתובת:
*ישוב:
*מיקוד:
*מאשרים את השתתפות בננו/ביתנו במחנה קיץ בביס"ש שדה-בוקר במחזור:
אנו מאשרים כי בננו/ביתנו יודע/ת לשחות ויכול/ה להשתתף בפעילות בריכה.
*שם ההורה:
*טלפון בבית:
*טלפון נייד למקרי חירום:
כתובת דואר אלקטרוני:
תאריך:
  
Su Mo Tu We Th Fr Sa