מחנות קיץ תשס"ח, 2008

מדערום ובית ספר שדה שדה-בוקר מזמינים תלמידים, בוגרי כיתות ז'-ט',

 להשתתף במחנה קיץ מדעי - חוויתי - אקולוגי בבית ספר שדה שדה-בוקר

 

מועדי המחזורים:

מחזור א': 6-10.7.2008

מחזור ב': 13-17.7.2008

מחזור ג': 20-24.7.2008

מחזור ד': 27-31.7.2008

מחזור ה': 3-7.8.2008

 

לפרטים נוספים:

טלפון: 08-6532016

פקס: 08-6532721

דואר אלקטרוני: madarom.boker@gmail.com

 

מידע מפורט על מחנות הקיץ, קובץ pdf
טופס הרשמה להורדה ולמשלוח בפקס(08-6532721)
טופס הרשמה למילוי ולמשלוח באינטרנט
האתר של מחנות קיץ תשס"ז, 2007