מחנות קיץ מדעיים-אקולוגיים-חוויתיים
בבית ספר שדה שדה-בוקר בשיתוף עם מדערום
קייץ 2008