לינה בשטח
לינה בשטח

ביום השלישי לטיול שלנו יצאנו לטיול ג'יפים ומיד אחרי הטיול ג'יפים הגענו לשטח..

כשהגענו לשטח קבוצה ב' כבר התחילה להכין את האוכל והמדריכים הדליקו את האש.

וכעבור זמן קצר