טופס הרשמה למחנות קיץ תשס"ט, 2009
*אנו הורי התלמיד/ה
*מספר תעודת זהות
*העולה לכיתה
ז ח ט
*בבית הספר
*כתובת
*יישוב
מיקוד
*מאשרים את השתתפות בננו/ביתנו במחנה קיץ בבבית ספר שדה שדה-בוקר במחזור
מחזור א 5-9.7.2009 מחזור ב 12-16.7.2009 מחזור ג 19-23.7.2009
מחזור ד 2-6.8.2009 מחזור ד 2-6.8.2009 קבוצה לשומרי מסורת
*שם ההורה
*טלפון בבית
*טלפון למקרי חרום
כתובת דואר אלקטרוני