טופס הרשמה למחנות קיץ תש"ע, 2010
לאחר מילוי טופס זה יצרו עמכם קשר על מנת להשלים את ההרשמה.
*אנו הורי התלמיד/ה
*מספר תעודת זהות
*העולה לכיתה
ח ט י
*בבית הספר
*כתובת
*יישוב
*מיקוד
*קופ"ח חולים
בעיות בריאותיות (אם יש)
מאשרים את השתתפות בננו/ביתנו במחנה קיץ בבבית ספר שדה שדה-בוקר
*במחזור
*בננו/ביתנו יודע/ת לשחות
כן לא
*שם ההורה
*טלפון בבית
*טלפון למקרי חרום
כתובת דואר אלקטרוני