מי אנחנו?
בית ספר שדה שדה בוקר נמצא במדרשת בן גוריון מעל נחל צין ובקעת צין.
בכדילהגיע למדרשת בן-גוריון יש לנסוע בכביש ארבעים דרומה מבאר שבע
כ-40 דקות או צפונה ממצפה רמון כ- 30 דקות.

קשר עימנו ניתן ליצור בטלפון 08-6532016 או בפקס 08-6532721.

סקירה גאוגרפית
התחום בו פועל בית-ספר שדה מקיף שטחים נרחבים, החל מרכסי הנגב הצפוני
בצפון-מזרח,עד להר-הנגב הגבוה בדרום-מערב.


א. רכסי הנגב הצפוני

רכסי הנגב הצפוני, חתירה וחצרה והמכתשים
שנפערו בראשיהם, הם אחת התופעות הגיאולוגיות
והגיאומורפולוגיות המרהיבות המאפיינות את הנגב.
המכתשהגדול והקטן והנחלים המתחתרים בשכבות
הנטויות כגון נחל גוב, נחל עקרבים ואחרים, יוצרים כאן
יחידת נוף מרהיבה ומיוחדת במינה.

ב. רמת עבדת - רמת עבדת היא אחת הרמות הרצופות
הגדולות ביותר בתחום ישראל. רוב שטחה בנוי שכבות
אופקיות של גיר וקרטון מגיל האאוקן (לפני כ-05
מיליון שנה). כלפי צפון-מזרח מסתיימת הרמה במבנה
מצוקי מרהיב ברום של 200-150 מ', תוצאה של התחתרות
נחל צין בבסיס הרמה. הנחלים היורדים מן הרמה (נחל צין,
נחל עקב ואחרים), יוצרים כאן נוף קניוני מרשים ומיוחד
במינו. בשוליה של רמת עבדת, בתוך הקניונים, נובעים מספר
מעיינות שכבה שמימיהם מקיימים עולם עשיר של צמחים
ובעלי-חיים ומהווים מקור משיכה לאלפי המטיילים הפוקדים
את האזור - עין עבדת, עין מעריף ועין מור שבנחל צין, וכן
עין עקב, עין זיק ועין שרב, הנמצאים מזרחה לאזור שדה- בוקר בבקעת צין.


ג.מכתש רמון - הגדול במכתשי הנגב. אורכו כ-73
ק"מ ורוחבו המרבי כ-9 ק"מ. זהו 'חלון גיאולוגי'
המאפשר לחוקרים ולסקרנים להציץ אל העבר הרחוק.
אפשר לראות בו נופים מרהיבים ומגוון תופעות
גיאולוגי ותמרשימות, וכן סוגים שונים של
מסלע מהתקופות הגיאולוגיות השונות. כאן נחשפים
סלעים עתיקים) לפני כ-200-400 מיליון שנה (וכן ריכוז
עשיר של מאובנים. האתרים הר ארדון, הר מרפק,
עין סהרונים, נחל נקרות, קיר האמוניטים הם רק
חלק ממגוון האתרים והתופעות המעניינות המאפיינות
אזור זה של מכתש רמון, בו אנו מטיילים.

ד.הר-הנגב - הגוש ההררי הגבוה של הנגב ובו
כמה מפסגותיו הגבוהות ביותר, בהן הר רמון 1035,) מ'
מעל-פני הים( וראש חורשה 1000,) מ'(.
באזור צומחים מאות עצי אלה אטלנטית גדולים
ועתיקים) בני כ-003 שנה(. באביב מתכסה הר-הנגב הגבוה
בפריחה מרהיבה. ולעיתים בחורף אפילו מושלג.
באזור זה עבר הקו המפריד בין הארץ הנושבת
והישימון בתקופות ההיסטוריות השונות.
הר רמון, הר עידו, מצוקי לוץ, ראש חורשה והנחלים
אליאב,לוץ, ניצנה, כביר, עקרב, אילות וחורשה,
משמשים לנו בסיס טיולים להכרת אזור ייחודי זה
של הנגב.


מגמות חינוכיות


בית-ספרנו הוא מרכז הדרכה ולימודי שדה בנושאים
הקשורים לנגב ולמדבר. מגוון התופעות הגיאוגרפיות,
הגיאולוגיות, הביולוגיות וההיסטוריות המאפיינות
את האזור מספק מגוון של אפשרויות להכרה ולהעמקה
של תחומים אלה. נוסף כמובן לחוויות שמספק הטיול
עצמו. אנו מדגישים את האתגר העצום שמציב המדבר
לשוכנים בו - לצומח, לחי ולאדם, ואת מאבקם
והסתגלותם אליו במערכת אחת אדירה, מורכבת ומיוחדת
במינה. בדרך עבודה זו אנו שואפים לקרב את הנוער
והמבוגרים אל ארץ-ישראל, הנגב והטבע, ולחנך
לאהבתם ולשמירתם.
תחומי הדרכה עיקריים

הנושאים העיקריים אותם יכיר המטייל במסגרת
בית-ספרנו הם:
א.הגיאוגרפיה של הנגב, הגבולות המורפולוגיים,
המבנה והתופעות הגיאולוגיות בו.
ב.הבעיות שמציב המדבר לחי, לצומח ולאדם,
ודרכי הסתגלותם לתנאים הקיימים בו.
ג.לימוד מערכות אקולוגיות והקשרים השונים
בתוכם בבתי גידול שונים.
ד.לימוד האופן בו מתמודדות תרבויות אנושיות
עם החיים במדבר בתקופות הפרה-היסטוריות
וההיסטוריות השונות, בעבר ובהווה.
ה.הכרת נושא ההתיישבות החדשה בנגב -
בעיותיה,אתגריה וכיווני התפתחותה.
ו.הכרת פועלו של דוד בן-גוריון ומורשתו
ההיסטורית.
מסגרות הפעילות
בית-הספר פועל במסגרות הבאות:

א. טיולים לימודיים - אנו מקיימים מחנות
לימודיים בני 3 - 5 ימים. מטרתם - הכרת
הנגב והמערכת המדברית על מרכיביהם השונים.
המחנות מיועדים לתלמידי בי"ס תיכון מכיתה ז'-י"ב.
הלינה היא באכסניה של בית-ספר שדה.

ב. טיולים נודדים -
מחנות המתבצעים כולם בשטח, כשהתלמידים נודדים רגלית
מנקודה מסוימת לנקודה אחרת.
הלינה- בשטח.
אנו מאמינים שמסגרת ייחודית זו, המאפשרת הכרת
נופים חדשים ושטחי ארץ לא מטוילים, מחזקת
בצורה בלתי אמצעית את הקשר עם הטבע והסביבה,
ארץ-ישראל,עם ישראל ומורשתו.
משך המחנה 3 - 4 ימים.

ג. מחנות לימודיים מיוחדים -
1. קורס אקולוגיה להכרת מערכת אקולוגית
מדברית.מיועד לכיתות הגבוהות של
בית הספר התיכון (במגמת ביולוגיה),
לתלמידי סמינרים למורים וסטודנטים
מתחילים.
משך הקורס 4 - 5 ימים.
2. תרגיל חולות להכרת בעלי-החיים בחולות.
מחנה בן יומיים, הכולל לינה בשטח.
3. מחנות לימודיים בדגש: מחנות לימודיים
למשך2 - 4 ימים בדגש לימודי מיוחד. מיועד
לתלמידי בית-הספר התיכון ולמורים. מוצעים
מחנות בדגש אדם וחברה במדבר, גיאוגרפיה,
גיאולוגיה ועיצוב נוף, בוטניקה וזואולוגיה.
4. מחנות לימודיים בשיתוף המכון למורשת
בן-גוריון בנושא בן-גוריון ומורשתו.
5. ביוטופ - אנו נותנים הדרכה והנחיה לתלמידי
כיתות י"א-י"ב, המעונינים לעשות עבודת ביוטופ/גאוטופ.

ד. ימי עיון והשתלמויות למורים - אנו מקיימים
ימי עיון והשתלמויות למורים, מדריכי של"ח, מדריכי
תנועות הנוער ואחרים, במסגרת מחנות לימודיים
רגילים, מיוחדים או בדגש נשא מסוים.

ה.מחנות נופש למבוגרים ולמשפחות -
בחופשת החנוכה ובחופשת הקיץ אנו מקיימים
מחנות נופש למשפחות למשך 3 - 5 ימים,
הכוללים שילוב של טיולים, מנוחה, רחצה
בבריכה(בקיץ) ופעילות חברתית. ההרשמה
בטלפון 08-6532016.

ו. חוגי נוער- בי"ס שדה מקיים פעילות מתמשכת לנוער.
הנוער נפגש אחת לחודש לטיולי-שבת, ובחופשות
לטיולים ארוכים יותר. אלו חוגים קבוע, הכולל
נערים ונערות מכל הארץ בגילאי ט'-י"ב.
החוג משלב בפגישותיו גם פעילות בתחום שמירת הטבע.

ז. הדרכת נוער יהודי מחו"ל - בחופשת הקיץ אנו
מקיימים מחנות נופש לנוער יהודי מחו"ל.

חזרה לתפריט הראשי