ערב חג מדברי

סיפורים, חידונים ומשחקים הקשורים בסוכות, ברוח מדברים.

נפגשים ליד משרדי בית ספר שדה בשעה 20:30