סמינר נגב

אנו מדריכים סמינרים לימודיים המיועדים למגמות איכות הסביבה ולימודי ארץ ישראל ויכולות להתאים במיוחד לכיתות בחטיבת הביניים והתיכונים בבתי ספר באזור הדרום.

הסמינרים בני יומיים עד חמישה ימים נבנים בהתאמה אישית על פי הצרכים הממוקדים של כל קבוצה ומשלבים תכנים לימודיים מתוך תוכניות הלימודים של משרד החינוך יחד עם פעילות הפגתית מהנה.

הנושאים המשולבים בסמינרים: מבוא נגב, אקלים, זואולוגיה, בוטניקה, גיאולוגיה, אקולוגיה, התיישבות ציונית, בדווים, איכות סביבה, צדק סביבתי מול צדק חברתי ועוד.

הסמינרים והסיורים מודרכים על ידי מדריכי בית ספר שדה אשר עוברים הכשרה להדרכת ילדים ובני נוער באזור הדרום ונבנים בשיתוף עם המרכז הבינתחומי במדרשת שדה- בוקר.