נתונים
מס' גשר מס' סידורי UTM ITM סוג גשר אורך (מ') רוחב (מ') גובה (מ') תמונות מצב תיאור מילולי
1 ב1 646211/404365
מ"מ 10 0.6 0.8 C11,C12 ת מעבר מים בינוני, מרוצף, שלם.
2 ב2 639318/404780
מ"מ 13 0.35 0.5 C13,C14 ת תעלה מאוד קטנה ומאוד ארוכה - לא מסומן
3 ב3 639403/404879
מ"מ 10~ 0.4 0.4 C15,C16 ת ------------
4 ב4 639425/405351
קטן 10 1 0.9 C17,C18 ת קשת קטנה
5 ב5 639308/405562
מ"מ 12~ 0.6 0.8 C19,C20 ת לא קשתי, בינוני, מרוצף
6 ב6 639293/405688
בינוני 15 5 2.8 C21,C22,C23 ת קשת יפה, מרוצף-הריצוף קצת הרוס. למעלה קצת הרוס, עוד ערוץ פרץ מימין.
7 ב7 639489/406001
קטן 14 2 2.2 C24,C25 ת קשת יפה
8 ב8 639561/406050
מ"מ 11 0.4 0.5 לא צולם ת מאוד קטן
9 ב9 639926/406050
מ"מ 12 0.60 0.6 C26,C27 ת תעלה קטנה חסומה במקצת. לא מסומן
10 ב10 640193/406336
מ"מ 15 0.4 0.5 C28,C29 ת תעלה קטנה
11 ב11 640149/406637
מ"מ 10 0.5 0.5 לא צולם ת תעלה מכוסה שיחים לא מצולמת.
12 ב12 640135/406909
מ"מ 9 1 1.5 C30,C31 ת מעבר גדול עם קשת, לא מסומן.
13 ב13 640172/407456
מ"מ 8.5 0.4 --- C32,C33 ה מתוך הסוללה נשאר רק הקטע של מעבר המים.
14 ב14 640316/407456
מ"מ 24 0.4 0.3 C34,C35 ת מעבר מים תורכי שעובר מתחת לכביש הקיים ליד חורשת באורתיים. אין סוללה.
15 ב16 640466/407838
גדול 25 13.4 7 D1,D2,D3 ת גשר עזוז, עליו עובר כביש. כל קשת 6 מ' רוחב.
16 ב17 640808/409356
קטן 14 3
D4,D5 ה קירות הגשר עומדות ללא תיקרה. לא מסומן.
17 ב18 640972/409904
קטן 12 3
D6,D7 ה דפנות ללא אבני כיסוי וללא תיקרה.
18 ב19 640245/411747
מ"מ 7.7 1.8 0.4 D8,D9 ת גשר שתי תעלות דומות צמודות אחת לשניה. רוחב תעלה כ 60 ס"מ. חסום במאין בריכה.
19 ב22 637966/417740
מ"מ 8.8 3.6 0.4 D16,D17 ת גשרון שלוש קשתות קטנות. ללא סוללה , לא מסומן. הערוץ לא עובר כבר דרך הגשר.
20 ב23 640637/419204
גדול


D18 ה גשר גדול מעל נחל רות. בתוך בסיס צבאי לא נמדד.
21 ב24 643226/418972
בינוני 10 11
D19,D20 ה גשר 3 קשתות הרוס לגמרי. קשתות מרוצפות.
22 ב25

מ"מ 10 0.6 0.8 D21,D22 ת סתום בחול לגמרי. לא נלקח נ.צ .
23 א37 646390/420017
קטן 15 2 1.8 C8,C9,C10 ת גשר עם מפל לכיוון הנחל, מרוצף.
24 א36
10510/03500 מ"מ 8 0.6 0.6 C7 ת תעלה בינונית, כמעט סתומה בסחף. יש בפנים שלולית.
25 א35 647003/419676
גדול 80~ 4.8~
C1-6 ת+ק גשר ענק מעל נחל לבן. סה"כ 11 קשתות, מתוכן 3 שלמות.
26 א34 647247/419447
מ"מ 9.5 0.5 1.05 B35-36 ת מרוצף, לא מסומן.
27 א33 647509/419086
מ"מ


B34 ת תעלת מים שמנקזת את הערוץ דרך חבית ותעלה. יכול להיות שבעבר התעלה היתה בגובה אחיד והחבית היא יותר חדשה.
28 א32 647975/419218
קטן 12.5 3 2.3 B31-33 ת מרוצף. הערות כבר פרץ מהצדדים.
29 א31 648217/419350
קטן 14 2.1 2.3 B28-30 ת קשת יפה מאוד.
30 א30 648552/419453
קטן 13 2
B26-27 ה הקשת נפלה הגשר סתום.
31 א29 649074/419495
קטן 13.6 2 1.8 B24-25 ת ההתרחבויות קצת נהרסו - האבנים נפלו.
32 א28 649535/419446
מ"מ 9.5 0.6 0.5
ת סתום. לא מצולם.
33 א27 649851/419492
מ"מ 8 0.4

ת סתום. לא מצולם.
34 א26 50 מטר מהבא
מ"מ 8 0.3 0.3
ת סתום. התעלה עוברת מעל הבנייה.
35 א25 650275/419470
מ"מ 12 0.5 0.3 B22-23 ת לא מרוצף. שלם.
36 א24 650326/419456
מ"מ 12 0.3 0.5 B19-21 ת מרוצף, שלם.
37 א23 650868/419032
מ"מ 9 1

ה רק הבסיס נשאר. ללא צילומים.
38 א22
10920/03360 מ"מ 9 0.6 0.8 B17-18 ת מרוצף. הערוץ כבר מתחתר בצד התעלה.
39 א21
10950/03330 מ"מ 9 0.4 0.3
ת הערוץ פרץ בצד.
40 א20 650867/419033
קטן 18.5 1 1 B15-16 ת מרוצף - הרצפה מוגבהת קצת.
41 א19 651257/418843

31 2 2.3 B11-14 ת מאוד יפה, מרוצף.
42 א18 651701/418883
בינוני+ 30 4 3.3 B9-10 ת קשת – יפה מאוד, מושלם.
43 א17
11060/03380 מ"מה 3 תעלות מים במרחק של 40 מ' אחת מהשנייה.
44 א16 652122/418981
מ"מ 9 0.6 0.8 B7-8 ת הצד המזרחי ממוטט.
45 א15 652485/419048
מ"מ 9 0.6 0.6 B5-6 ה הצד המזרחי ממוטט לגמרי. הצד המערבי תקין.
46 א14 652580/419100
מ"מ 9 0.3 0.4 B3-4 ת -----
47 א13 652710/419170
קטן 14 1
B1-2 ה גשר קטן הרוס. הסוללה של הרכבת מוקפת בסוללה של הצבא. הפתחים במצב סביר אבל הגשר עצמו הרוס לגמרי.
48 א12 653288/419813
בינוני 10.5 5 1.7~ A35-36 ת שתי קשתות יפיפיות (אורך של כל אחת-2 מ') ותעלת ניקוז ביניהן. לא רואים מה התעלה מנקזת. בצד המערבי קצת ממוטט, במיוחד הקשת הדרומית.
49 א11 653741/419973
מ"מ 13.2 0.6 1 A33-34 ת תעלה בינונית.
50 א10 653910/420054
בינוני 11 7
A30-32 ה גשר כפול. באמצע רותם גדול. כל קשת 3-3.5 מ'.
51 א9
11290/03500 מ"מ 8 0.6
A29 ה מעבר מים קטן. הצד המע' הרוס-הצד המז' תקין.
52 א8 654892/420918
קטן 12.5 0.9 1.7 A27-28 ת גשר כמעט מושלם-בפתחים נפלו כמה אבנים.
53 א7 654893/420917
בינוני 11.5 3.8
A25-26 ה קשת שבעבר הייתה מעל הערוץ והיום הוא זורם מדרום לה. לא מסומן במפה.
54 א4 660358/425517
קטן 8.7 3 1.7 A14-16 ת משני צדי הגשר אין סוללה. שריד לסוללה שאינה קיימת מסביבו. כ100- מ' דר' מחציית הכביס הישן (שם נעלמת הסוללה) בולט במרכז המישור. כנראה מנקז את המישור – אין שום ערוץ. בתוך הגשר יש חביות וצינורות ברזל.
55 א3 661810/426866
גדול 23.20 54 6.5 A8-13 ה 4 קשתות גדולות – מעל נחל הבשור.
56 א2 662917/427434
קטן 8.3 2 0.8 A5-7 ת הצד המזרחי קצת קרס פנימה.
57 א1
12210/04230 בינוני 14 8.2 3.5 A1-4 ה הגדה הדרומית קרסה. לא מסומן.
58 ג1 649452/413102
קטן 9 2 1.5 D23-24 ה לא מסומן. קשתי. הגשר עומד ובנוי אבל כמעט ללא אבני גזית.
59 ג2 649452/413102
קטן
3.5
D25 ה כנראה הייתה קשת. הרוס לגמרי וסתום בעפר מאתר סילוק האשפה. לא מסומן.
60 ג3 649452/413102
קטן
5.6
D26-28 ה נשארו רק חלקים מהקירות – יש דרך בתוכו. בסמוך לגשר יש קטע ממסילת רכבת חדשה. הגשר לא מסומן וכ80- מ' אחריו יש עוד גשר לא מסומן, הרוס לגמרי.
61 ג4 666464/428799
בינוני+ 21 13.3
D29-32 ה שתי קשתות (5.7 מ' כל אחת). נשארו רק הקירות וחלק מעמודי התמך.
62 ג5 667034/429020
גדול 13.7 19.5
D33-35 ה גשר גדול עם 5 קשתות. כנראה היה מרוצף. נשארו רק הקירות בלי אבני גזית ועמודי תמך.
63 ג7 667091/429018
קטן 10.5 2 2 D36,E1 ת קשת שלמה – הקירות הרוסים.
64 ג8 667704/429349
קטן 10 2 2.1 E2-3 ת קשתי
65 ג9 667866/429483
מ"מ 7 0.4

ה תעלה קטנה, די סתומה ולא מסומנת.
66 ג10 668450/430322
מ"מ 8.4 0.6 0.7 E5-6 ת לא מסומנת.
67 ג11 669000/431154
קטן 10.3 1 1.15 E7-8 ת לא מסומן.
68 ג14 צומת משאבים
גדול
113
E12-16 ה גשר ענק – במקור 18 קשתות, רואים רק 11 כי השאר נמחקו על ידי הכביש. נשארו רק קירות וקצת עמודי תמך. לא מסומן.
69 ג13 669752/431756
קטן 10.5 2 2.4 E11 ת גשר קשתי סתום בשיחים ממערב ובטון ממז'.
70 ג15 669752/431756
קטן 14 2 2.3 E17-18 ת קשתי. החלק הצפוני ממשיך כמו סכר או הטייה של הערוץ. החלק הדרומי הרוס קצת. לא מסומן
71 ג17 671387/434498
מ"מ 6 0.4 0.4 E21-22 ת לא מסומן
72 ג18 671130/434899
קטן 12 2.3
E23 ה גשר קטן, קשת או שתיים. לא מסומן.
73 ג19 671047/435227
בינוני- 11.4 7.5
E24 ה קשת הרוסה. הערוץ פרץ מצפון.
74 ג20 671000/435361
בינוני- 12.5 5
25E ה רק הקירות שרדו
75 ג21 670445/436636
קטן 12.5 2.1 1.7 E26-27 ת קשת עם חור בתקרה. לא מסומן
76 ג22 670293/437066
מ"מ 12 0.6 0.8 E28-29 ת מקוצף. הצד המז' קצת התמוטט.
77 ג23 670072/437497
מ"מ 12~ 1~ 1~ E32 ה צד אחד הרוס לגמרי.
78 ג25 669847/437682
מ"מ 32.5 1 1 E33 ת קשת קטנה.
79 ג26 669734/438201
מ"מ 28.5 1.1 1.2
ת -----
80 ג27 670800/440785
מ"מ 4 0.6 0.5

הרוס לגמרי. נשארו רק קירות בסיס.
81 ג28 670759/441294
קטן 5 1 1
ת 2 קשתות במצב סביר.
82 ד1 669586/438940
מ"מ 7.5 0.4 0.6 F3 ה -----
83 ד2 670200/44385
גדול


F4-5 ה גשר מעל נחל סכר. נשאר רק חלק מהגדה המערבית. כיום יש סכר מבטון. קשה לדעת מה מספר הקשתות ולכן לא ניתן למדוד את הגשר.
84 ד3 670170/444750
בינוני 30 6 4.5 F6-8 ת קשת יפה מאוד. רק ההתרחבות קצת הרוסה – אבני החיפוי נפלו.
85 ד4 670800/447800
בינוני 27 5 3 F9-13
קשת אחת מתחת הגשר של המסילה החדשה. שימור מול פיתוח!!!
86 ד5 671300/448050
קטן 28 2 1.6 F14-15 ת קשת קטנה בסמוך לסוללה החדשה שחוסמת אותו מצד אחד.
87 ד6 672000/448600
קטן 23 1.2 1.5 F16-17 ת חסום במשאית.
88 ד7 672350/452005
קטן 23 2 1.5 F18 ת קשתי, חסום ממז'.
89 ד8 672300/452150
קטן 15 1 1 F21-22 ת חסום
90 ד9 672250/452300
קטן 15 1 1 F19-20 ת חסום
91 ד10 671250/457100
גדול


F23-28
גשר מעל נחל ב"ש. החלק הראשון – 14 קשתות, אחת הרוסה. מידות אפשר למצוא בספרים.
92 ד11 671250/457100 ----- גדול --- --- --- F29-31 ת חלק ב' של נחל ב"ש. 5 קשתות.
אלמנטים אחרים ----------------------------------------------
93 ב15

בריכת מים


C36 ת בריכה מול עזוז. כיום משרד או חדר אירוח. משופץ.
94 ב20 637619/415461 ----- ניצנה התורכית --- --- --- D10-12 ה מספר מבנים שמהם נשארו רק כמה קירות
95 ב21 637587/416080 ------ מגדל מים --- --- --- D13-15 ת בנין בצורת עם חלונות גדולים. שלם אך לא בשימוש.
96 א5 658905/424086 ----- כנראה תחנה – בור מים --- --- --- A17-20
A21-22 ת/ה שרידים של 3 מבנים. חדרון, בור מים ועוד מבנה לא מזוהה 100 מ' דרומית לשני אלו.
97 א6 657897/423051
לא ידוע
6.3
A23-24
קיר מסותת משני צידי המסילה – נראה כתומך. מכוסה חול.
98 ג6
12610/04365 סוללה מקבילה
לאורך קטע של כ200- מ' יש סוללה מקבילה קטנה יותר.
99 ג12 כניסה למועצה
קרון רכבת


E9-10
קרון פשוט.
100 ג16 כניסה למשאבי שדה
תחנת רכבת


E19-20 ה תחנת רכבת – "באר התחנה" – ביר-אל-מחטה. התוואי החדש של הכביש הרס את הבאר והתחנה ששימשה את תושבי משאבי שדה בתחילת דרכם.