ביוטופים ואקוטופים
בבית ספר שדה שדה- בוקר אנו ערוכים להנחיית ביוטופים ואקוטופים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. כל המנחים של עבודות החקר הם בעלי תואר שני העוסקים במחקרים פעילים במסגרת המכונים לחקר המדבר במדרשת בן-גוריון.

העבודות מבוצעות במסגרת כיתתית או באופן עצמאי באזור שדה בוקר או בתיאום מיוחד באזור בית הספר.

נושאים לדוגמא-
ביוטופים: יעלים, עקרבים, צפצפות הפרט, מעיין, רכס חלוקים- בית הגידול הטרשי, זוחלים ועוד.

אקוטופים: מים ואדם במדבר, תעשייה וסביבה, הנגב- החצר האחורית של ישראל ועוד.