עמליה במצודת גיזרון.
איילת על הר עידו בחיוך שבע.
ריקודי שקיעה על הר רמון.חסדאי והצידיקים
מנוחה בנחל אלות
ועדיין נחים ...
ושוב...
הר עיירים התארגנות.
בירידה מהר עידו.
אורון בהר גיזרון.
קניון הפריזמות.
ומקרוב
שטריקון בגיזרון.
על סכין מעל חורשה.
רישמן מרוצה.
סגור.
עבור לשער חנש"מ