תמונות מטיול חנוכה
אלבום וירטואלי...
בירידה מהר קירטון
הגבעות מעל נחל עדה יום רביעי.
בקניון של השזר יום שלישי.
צ'רלי השורד בימים יפים יותר.
עומר שלוי בגבו הקר של נחל קינן.
גבי שזר המדהימים
הדס פורת בקניון שזר.
הליכת סכין בהר קירטון.

סופגניות בנחל קינן.
חבלי לדה בקניון עדה.
ארוחת שחיתות ביום אחרון לפני ואחרי.
הדס במופעים יפים.
גב שזר בשילטון בנות.
.
עוצמתו של קניון שזר .
תה אחה"צ בגבעות ציה.
שטירקרון החתיך.