התמונות שיעשו לכם את הקיץ...
ג'וני בעבודה
שולמית מתעופפת ברוח
גלעד במראה מסוקס מתמיד
הוינרית בפעילות אינטנסיבית
ובפעילות קצת יותר רגועה