שמירת טבע
דפי שיבוץ לחדרים
בדף זה ניתן למצוא מסמכי word אותם ניתן להדפיס. לצורך השיבוץ יש לתאם עם בית ספר שדה על מספר החדרים העומדים לרשותכם
דפי שיבוץ המבורג
דפי שיבוץ מרובעים
דפי שיבוץ משושים
דף שיבוץ כללי
דף עדכון קבוצות
דף עדכון זה מופיע כקובץ word, אותו ניתן להדפיס. דף זה יש לשלוח יומיים לפני ההגעה בהתאם לעדכון של אותו היום לבית ספר שדה.
דף עדכון קבוצות
נוהל פינוי חדרים
בדף זה מפורטים הנהלים הנהוגים בבית ספר שדה בגבי פינוי החדרים בתום הטיול
נוהל פינוי חדרים