הנגב הוא אחד האיזורים הפראיים , הטבעים והפתוחים האחרונים שנותרו ברצנו. עלינו לשמור עליו למעננו ולמען ילדינו.
1) הליכה על שבילים מסומנים בלבד בתחומי שמורות הטבע , שבילים אלו סומנו בתוואי שהוא בטיחותי ומאפשר את המשך קיום החיים בשמורות מאידך. הירידה מסימון שבילים אפשרית רק בתאום ובאישור של רשות שמורות הטבע. החורג מנוהל זה צפוי לקנס של 750 ש"ח.
2) אין להשליך ,להשאיר , או לקבור אשפה בשטח. עלינו לקחת כל שהבאנו איתנו . אין דבר כזה זבל אורגני או זבל מתכלה הכל זבל וזה חוזר איתנו.
3) לינה בחניוני לילה מסומנים. חניוני הלילה מסומנים במפה ובשטח. הלינה מותרת אך ורק בתחומי החניוינים . חניוני הלילה תוכננו ומוקמו על מנת לאפשר לשמורות לקיים את המחזור הטבעי שלהם.
4) הבערת אש - מדורות מותרות אך ורק בתחומי חניוני הלילה .
סימני המדורות וסכנת השריפה בערוצים הן הסיבה לצימצום אזור המדורות המותר. אין להשתמש בצומח המקומי להבערת מדורות ,צמחים אלה משמשים כבתי גידול לבע"ח במדבר.
5)הנסיעה בתחומי שמורות הטבע מותרת על הדרכים המסומנים בלבד .
צלקות צמיגי הכב בנוף (קוליסים) אינן נמחות גם כעבור שנים.
גלגלי הרכב גורמים לשינויי באפיקי זרימת הערוצים ( וע"י כך לתמותת צמחים) פוגעים בקרום קרקע העדין החיוני לחיים במדבר ורומסים צמחים, בעלי החיים קטנים ומאורותיהם.
לאתר המלא של רשות שמורות הטבע.
חזרה למסלול טיול.