טיול שנתי - שכבה י"א אורט כרמים אוקטובר 2003
תאריכי הטיול
20-23 באוקטובר
יעד הטיול
איזור הר-הנגב
שיכבה י"א.
מסלולי טיול -יום ב-יום ראשון לטיול 20/10
לינת ערב ראשון של הטיול באוהל בדואי של ספינת המדבר. צריך שקי שינה.
פעילות ערב עם המדריכים תערך בחווה הבדואית.
מוזאון המים בניר עם.
פעילות ערב-חאפלה ואירוח בדואי בספינת המדבר
יום ג-יום שני לטיול 21/10
נחל חווארים
עין עובדת
קבר בן גוריון.
צריף בן גוריון.
פעילות ערב עם המדריכים.
יום ד-יום שלישי לטיול- 22/10
הר ארדון
עין סהרונים פרסת נקרות
יום ה- יום רביעי לטיול-23/10
חולות צבעוניים
עין יורקעם- מכתש גדול
סנפיר גדול
לינה וכלכלה.
בערב הראשון (יום שני) הלינה היא בחוות ספינה במדבר,חוות אירוח בדואית, שם גם נערכת פעילות הערב וארוחת הערב של היום הראשון.
שאר לילות הטיול וארוחותיו יערכו באכסניה של הבס"ש.
מידע על אכסניות הנוער של הבס"ש
תפריטים
מינהלת טיולים.
לכל אינפורמציה על בטיחות אישורים ונוהלים נכונים להוצאת טיול
אפשר להכנס לאתר מינהלת הטיולים.
אתר מינהלת טיולים
לכל שאלה או בירור ניתן ליפנות אלינו דרך הדוא"ל שלכם או להשתמש בפורום שיחות של האתר בכדי לקבל את תגובתנו.
כיתבו אלינו
כניסה לפורום דיון בנושא טיולים
כניסה לתיאום.