תיכון עירוני א' - כיתות י אוקטובר 2003
תאריכי הטיול
26-28/10/03
יעד הטיול
כיתות י' של התיכון יטיילו באיזור הר הנגב ובנגב המזרחי.
ביום הראשון של הטיול נטייל ביחד, ובימים השני והשלישי נטייל בשני גושים.
יום א 26/10
כל התלמידים מטיילים בנחל חווארים ועין עבדת
פעילות הערב תעשה לשני הגושים יחדיו.
נחל חווארים .
עין עובדת.
פעילות ערב-ערב רוק ישראלי - דיסקו
יום ב' 27/10
נתחלק לשני גושים: גוש א' יעשה את המסלול של הר ארדון וגבעת חרוט. גוש ב' יעשה את מעלה עלי - מכתש קטן.
ארוחת הערב תהיה בסגנון חאפלה בדואית בספינת המדבר
הר ארדון- גבעת חרוט
מעלה עלי - מכתש קטן
יום ג ,היום השלישי לטיול, 28/10.
ביום השלישי התלמידים יבקרו בקבר בן גוריון ואז יתחלקו לשני גושים.
גוש א יעשה את נחל גוב
גוש ב יעשה את נחל צפית.
הטיול יסתיים בשעות אחר הצהריים.


קבר בן גוריון
נחל גוב
נחל צפית
מינהלת טיולים.
לכל אינפורמציה על בטיחות אישורים ונוהלים נכונים להוצאת טיול
אפשר להכנס לאתר מינהלת הטיולים.
אתר מינהלת טיולים.
לכל שאלה או בירור ניתן ליפנות אלינו דרך הדוא"ל שלכם או להשתמש בפורום שיחות של האתר בכדי לקבל את תגובתנו.
כיתבו אלינו.
כניסה לפורום בנושא טיולים.