טיול שנתי - אורט מעלות - כיתות י'
תאריכי הטיול
22-25 מרץ 2002
יום ה' 14/3/2002
מעלה עלי מכתש קטן
מנהלת הטיולים
אתר מנהלת הטיולים במשרד החינוך כולל בתוכו מידע חיוני על בטחון בטיולים, את חוזרי המכ"ל הרלוונטייםומסלולי טיולים
אתר מנהלת הטיולים
דפי מידע למורה
מסמכי WORD המשמשים את רכז/ת השכבה בעבודה מול בית ספר שדה
דפי מידע למורה