מקיף הנרי רונסון כיתות ז
תאריכי טיול
18-19/12
יעד טיול.
אזור הר הנגב.
כיתות ז.
מסלולי טיול יום רביעי 18-12 .
נחל חווארים
עין עובדת
פעילות ערב-במרכז הזוחלים של שדה בוקר
מסלולי טיול יום ה 19/12.
פרסת נקרות
לינה וכלכלה.
ארוחת ערב ביום רביעי תערך בבית ספר שדה.
ארוחת בוקר יום חמישי בבית שפר שדה.
ארוחת צוהרים -ארוזה.
תפריטים אפשריים
לינה באכסנית בס"ש שדה בוקר.
מבט על האכסניה.
דפי שיבוץ לאכסניה.