דף תצפית.
נ.ג 561 אשר ליד כרבולת חרירים.
תצפית חצים זאת מאפשרות מציאת נקודות בשטח של מכתש רמון וסביבתו מנ.ג 561 אשר ליד כרבולת חרירים, כלומר מנקודת תצפית שהיא הקיר(המיצלעה) הדרומישל בקעת ארדו, במכתש רמון.