לקראת בחינת הבגרות תשס"ג
הנחיות, חוזרים ומידע מהפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה
מידע על המאמרים שיכללו בבחינה בנושאים גיאוגרפיה של ארץ ישראל וגיאוגרפיה של המזרח התיכון, הנחייה להוראת הפרקים גיאוגרפיה של המזרח התיכון – תמורות על סף המאה ה-21 ומערב אירופה לקראת המאה ה-21
הקישו כאן לקריאת החוזר (קובץ WORD)
פורום מורים חדשים בהכנה לבגרות, 6.4.2003 בתל אביב
פורום למורים ולתלמידים עם מענה בזמן אמת, לקראת הבגרויות
חוזר מפמ"ר מס' 2 תשס"ג
בחוזר זה:
הנחיות לבחינות בגרות בגיאוגרפיה קיץ תשס"ג: בחינות בעל פה ובחינות לחריגים (עולים חדשים ועיוורי צבעים)
הקישו כאן לקריאת החוזר (קובץ WORD)
מבנה בחינת הבגרות המותאמת בגיאוגרפיה (לתלמידים שקיבלו הקלה לבחינה מותאמת) (קובץ WORD)
טופס בקשה לאישור בוחן/ים לבחינת בגרות בעל פה בגיאוגרפיה קיץ תשס"ג
מיקוד הלמידה , כולל תיקונים
הקבצים של מיקוד הלמידה הועתקו מאתר משרד החינוך. כדי לקרוא אותם יש צורף להתקים במחשבים שלכם תוכנת "אקרובט"
מיקוד לכל שאלוני בחינת הבגרות בגיאוגרפיה למועד קיץ תשס"ג
מכתב הבהרה מטעם המפמר"ית לגבי המיקוד, 22.3.2003
תיקון המיקוד במערב אירופה, מיום 27.3.2003
במיקוד הבחינה בגאוגרפיה, בנושא מערב אירופה לקראת המאה ה- 21, בפרסום המקורי של המיקוד חלה טעות ונכלל פרק 9 מחלק א של הספר ("תמורות בחקלאות והשפעתן על הנוף הכפרי"). פרק זה לא ייכלל בבחינה במועד זה כפי שפורסם בחוזר מפמ"ר תשס"ג/1.
המיקוד לבחינה במועד קיץ תשס"ג כולל לכן את הפרקים 5, 6 ו- 10 מהחלק הראשון של הספר, ואת הפרקים ג' ו- ח' מהחלק השני של הספר.
המיקוד שמפורסם באינטרנט יתוקן, וגרסה חדשה שלו תעלה בימים הקרובים. כאשר תצא לאור החוברת המודפסת בעוד כמה ימים היא תכלול את הנוסח המתוקן.
בברכה
דליה פניג
מפמ"ר לגיאוגרפיה
שאלונים של בחינות בגרות משנים קודמות
שאלוני בחינות משנים קודמות
מורים לגיאוגרפיה מוזמנים להתחלק עם עמיתיהם בחומרי למידה. אנא העבירו חומרים משלכם בדואר אלקטרוני אל חנה סיון
למשלוח דוא"ל אל חנה הקישו כאן