אפריקה מפחדת
תקציר מאמר מ Time, August 5, 2002
שלחה מרים גוטליב


13 מליון אנשים ברחבי אפריקה הדרומית הם קורבנות לבעיות מזג אוויר, מינהל לקוי ומדיניות כלכלית גרועה, מלחמות ומגפת האיידס. ללא עזרה תתחיל בקרוב תמותה כתוצאה מבעיות אלה.

כיצד הגיע אחד האזורים הפוריים בעולם למצב כזה?

1. בצורות – הגדולה ביותר התרחשה בשנת 1992 כאשר יותר מ-18 מליון אנשים נזקקו לעזרה במזון. שנה זו הגיעה לאחר שבשנה הקודמת, ובאזורים מסוימים בשנתיים הקודמות, נכשלו יבולי התבואה.

2. באנגולה מתרחשת מלחמת אזרחים מזה 27 שנים, במהלכן מיליונים גורשו מאדמתם ושטחים עצומים אינם ניתנים עוד לעיבוד. ידרשו שנים רבות לשיקום המדינה.

3. מלוואי מכרה, בטעות לדברי אנשים בממשל, את כל הרזרבות של גרעיני תבואה, במחירי הפסד. הם מאשימים בכך את "קרן המטבע האירופית" IMF.

4. זימבבווה נמצאת במצב הגרוע ביותר בגלל המדיניות של הנשיא רוברט מוגבה, שהנהיג רפורמות קרקעיות וגרם ל-6 מליון אנשים להגיע לרעב. החקלאות במדינה נשלטה במשך שנים רבות ע"י חוואים לבנים, שעסקו בחוואות מסחרית, אבל כנופיות התומכות במוגבה עוסקות מזה 29 חודשים בתפיסת קרקעות אלה ובהעברתם לשחורים במדינה, ברובם איכרים ללא הכשרה מתאימה, ובתמורה לתמיכתם בנשיא בבחירות. מדיניותו של מוגבה התומכת באיומים ובאלימות הובילה יצרה תהו ובוהו וצמצמה את התפוקה החקלאית ב-75% במקום שנחשב עד לאחרונה ל"סל הלחם" של אפריקה.

השחורים העניים אינם יכולים להימלט, אבל החוואים הלבנים בורחים צפונה לזמביה, מדינה שבה מרוכזים כמחצית ממקורות המים של אפריקה הדרומית.

5. זמביה נשענה במשך שנים על מקורות הנחושת שלה. לאחרונה צנחו מחירי הנחושת בעולם והמכרות הגדולים הופרטו. מדיניות שגויה תרמה גם היא; בשנות ה-90 המוקדמות IMF ותורמים מערביים עודדו את זמביה לצמצם את הסובסידיות לחקלאות ולצמצם את מדיניותה הריכוזית, צעדים שגם מדינות מפותחות מתקשות בהם. מיעוט מבין החוואים היו מסוגלים למצוא לעצמם שווקים באופן עצמאי, כפי שהציע הממשל, ובכל מקרה השווקים המערביים נשארו סגורים בפניהם. התוצאה הייתה צמצום השטחים המעובדים ועלייה במחירי המזון. לדברי מומחים, העזרה הגדולה ביותר הדרושה לזמביה היא קליטת תוצרת חקלאית ע"י המדינות המפותחות

6. ההבדל המשמעותי ביותר בין הבצורת הנוכחית לבין אלו הקודמות היא בהשפעת מגפת האיידס. באזורים מסוימים באפריקה הדרומית מגיע שיעור החולים ל-30%. החולים זקוקים ליותר מזון כדי לשרוד. הווירוס מתפשט במהירות בקרב האוכלוסייה הענייה, מכניעה את הגוף הרעב במהירות גדולה יותר. כתוצאה מכך קרקעות מעובדות אובדות בגלל מותם של המבוגרים לפני שהילדים מספיקים ללמוד את שיטות העבודה. יתומים אלה נופלים למעמסה על קרובי משפחה הנאלצים להאכיל פיות נוספים.