תיאשונ היפרגואיג בחרמ .ו
http://geography.boker.org.il/nosit.htm

geolog - היגולואיג (1
geomorf - היגולופרומואיג (2
climent - היגולורואטמו םילקא (3