על המכינה

המועצה האיזורית רמת-הנגב בשיתוף עם מדרשת שדה בוקר, המכון למורשת
בן-גוריון והמחלקה לישראל בסוכנות היהודית, יזמו את הקמת 'מכינת הנגב' -
מכינה קדם צבאית להכשרת מנהיגות צעירה הממוקמת במדרשת בן-גוריון.

במדינת ישראל, בעשור השישי לקיומה, מתרחשים תהליכים שונים מבית ומחוץ,
המסכנים את קיומנו כמדינה יהודית דמוקרטית: הסכסוך המתמשך עם הפלשתינים
ומדינות ערב, פערים מעמיקים בתחומים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ודתיים,
ובמיוחד נטייתם של רבים להסיר מעליהם אחריות ולוותר על פעילות משמעותית למען הכלל.

מכינת הנגב קוראת לבני הנוער להוביל מגמות חדשות בחברה הישראלית. אנו מעודדים
את חניכנו לקחת אחריות בכל מקום אליו יגיעו - בצבא ובחברה האזרחית - לגלות מנהיגות
ולהוביל תהליכים של יוזמה ועשייה.

בוגרי מכינת הנגב ינהיגו את החברה הישראלית וינחילו במשפחה, בקהילה ובמדינה
את ערכי חברת המופת: ערבות הדדית, צניעות, שוויון, כבוד למסורת, רדיפת השלום
והצדק והחתירה למצוינות.

יעדי המכינה

1. לסייע לחניכים לגבש זהות יהודית-חילונית על בסיס ידע רחב ומתוך בחירה חופשית.
2. לאפשר לחניכים לימוד והתנסות בהיקף נרחב, במטרה להצמיח קבוצה גדולה של
   בוגרים בעלי תחושת יעוד חזקה, המוכשרים למלא תפקידי מנהיגות בחברה הישראלית.
3. לכוון ולהכשיר קבוצת בוגרים גדולה ככל האפשר לשירות צבאי משמעותי
   במגמות פיקוד והדרכה.
4. להביא את רעיון המכינה לתודעתם של קהלים חדשים, שאינם שותפים למסורת הזו -
   עולים חדשים ובוגרי עיירות הפיתוח ובתי הספר המקיפים בערי הנגב ובשאר אזורי הארץ.
5. לקיים רמה גבוהה של ניהול עצמי כחלק מהמגמה להנחיל ערכים דמוקרטיים בחיי
   הפרט ובקבוצה.