עשייה תורמת

במכינת הנגב מאמינים כי יש לייחד לעשייה קהילתית מקום משמעותי ביותר
בסדר היום של חניכי המכינה. מטרות המכינה בתחום העשייה הקהילתית:

1. ליצור מסגרות משמעותיות של התנדבות המאפשרות הכרות בלתי אמצעית
    עם מגוון אוכלוסיות בנגב.
2. לתת לחניכים הזדמנות לפתח כישורי מנהיגות ולהתנסות כקבוצה ובאופן
    אישי, במגוון תחומי פעילות והדרכה.
3. להעמיק את ההכרות בין האוכלוסיות השונות החיות בנגב במגמה להנהיג
    נורמות של שיתוף פעולה ביניהן.
4. להביא את רעיון המכינה לתודעתם של קהלים נוספים שאינם נחשפים
    בדרך כלל לאפשרויות הללו.
5. לפתח מודל של העצמת קהילה באמצעות עשייה תורמת.

מודל העשייה התורמת במכינת הנגב

ע"פ מטרות אלו פיתחנו במכינה מודל של עשייה תורמת הנקרא 'קבוצת לימוד
מיישמת': החניכים מתחלקים לקבוצות ע"פ נושאים וכל קבוצה מקיימת בנוסף
ליום העבודה הרגיל שלה, גם חצי יום בשבוע של לימודים במטרה להעמיק בתחום
ולתת לחניכים ליווי משמעותי – רגשי ומקצועי. כל קבוצת לימוד כזו מונחית ע"י
אחד ממדריכי המכינה ואחד מיעדיה הוא לבנות תוכנית חינוכית בתחום הספציפי
בו היא פועלת, ולהעבירה באחת ממסגרות החינוך באיזור.

כיום, פועלות קבוצות כאלו בארבעה נושאים:

העשייה התורמת מוגדרת במכינה ככלי חינוכי מרכזי וכל אחד מהחניכים מחויב
להשתתף בה. הזמן המוקצה במכינה לעשייה הוא יום וחצי – חצי יום ללימוד ויום
נוסף ליישום הקבוצתי או לעבודה אישית.

מודל הקבוצה המיישמת הינו ייחודי למכינת הנגב ויישומו דורש מאיתנו השקעה
גדולה של משאבים ואנרגיה. עם זאת אנו מרגישים מחויבים לעניין זה כיוון שכך
ניתן להביא למיצוי מירבי את ערכי המכינה ומטרותיה.