יצירת קשר

כדי ליצור קשר עם המכינה, ניתן להשתמש בדרכים הבאות:

ido.r.email@gmail.com