סרטון מחזור ה'

להלן סרטון המתאר את פתיחת מחזור ה' של מכינת הנגב. לצורך צפייה בסרטון נדרשת תכנת Flash 7.