לימודים

מכינת הנגב מעודדת את חניכיה לגבש לעצמם השקפת עולם מורכבת שבמרכזה ערכים יהודים-
הומניסטיים. מטרת תכנית הלימודים היא להקנות לחניכים עומק אינטלקטואלי, כישורי למידה
אקטיביים ויכולת להבנה מעמיקה של תהליכים - כל אלו כלים חיוניים למנהיגות.
אנו רואים בלימוד כלי חינוכי חיוני ומקצים לו מקום מרכזי בסדר היום של המכינה.

'נושאי על' בתכנית הלימודים

תוכנית הלימודים במכינה מושתת על ארבעה 'נושאי על':

  1. זהות יהודית והעמקת ההכרות עם ארון הספרים היהודי
  2. חברה ישראלית
  3. ציונות והיסטוריה של עם ישראל
  4. לימודי נגב
נושאים אלו משמשים לנו כ'עוגנים' כיוון שבכל אחד מהם מתקיימים במכינה כמה קורסים
במהלך כל השנה. הבחירה דווקא בהם היא אם כך במידה רבה בחירה ערכית, המשקפת
את אופייה של מכינת הנגב כמסגרת חינוכית בעלת זיקה איזורית - קהילתית חזקה.

מבנה התכנית

ההוראה במכינה נעשית ע"י קבוצה קטנה של מרצים, כאשר לכל אחד מהם אנו
מאפשרים מפגש משמעותי עם החניכים (בהיקף של 4 ש"ש לפחות). כל אחד
מהמרצים אחראי לתחום לימודי והוא בונה את הסיליבוס ומעביר את מרבית השיעורים.
מרכזי התחומים כוללים כחלק מהתכנית קריאה וניתוח שיטתי של טכסטים וכן מפגשים
עם מרצים נוספים.

התכנית הלימודית לשנת תשס"ז

פעילויות חינוכיות נוספות

סיורי יום
חניכי המכינה יוצאים במהלך השנה לסיורים לימודיים רבים. סיורים אלו נערכים
בעיקר בימי א', עם החזרה מהבית, והם מוקדשים להעמקת ההכרות עם נושאים
שונים בתוכנית הלימודים. רוב הסיורים נערכים בנגב במסגרת 'קורס נגב' הנלמד
במכינה. לדוגמא, בשנת תשס"ו ביקרו החניכים בין השאר בישובי הבדואים (עיירות
וכפרים בלתי מוכרים), בגבול המערבי, בירוחם ומצפה רמון בקברי צדיקים בנתיבות,
בכלא באר שבע ועוד.

סדנאות לימודיות
מכינת הנגב מקיימת כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים גם תוכנית של סדנאות
ומפגשים בנושאים שונים. התכנים נבחרים ע"י החניכים והם גם האחראים להכנת
התוכנית ולביצועה. הסדנאות שנבחרו בשנת תשס"ו היו סדנה באיו"ש (התקיימה
בתחילת ינואר) וסדנת ירושלים (התקיימה בסוף חודש מרץ).

ימי תוכן
בנוסף לסדנאות מקיימת המכינה גם סדרה של 'ימי תוכן'. גם כאן בחירת התכנים,
הארגון והתאום נמצאים כולם בידי החניכים. כך למשל קיימה המכינה בחודש
הרצאות בנושא וקיימו סיור בתל אביב. ארגון היום והסיור נעשה ע"י צוות של חניכים
בליווי מדריכה. ימי תוכן נוספים התקיימו בנושאים: מאפייני מדבר, מוסר במלחמה
ובתי משפט.

שבוע מנהיגות מסכם
בחודש מאי מקיימת המכינה סדנה בת שבוע ימים לסיכום העיסוק בנושא מנהיגות.
הארגון והתאום נמצאים כולם בידי החניכים. כך למשל קיימה המכינה בחודש
הסדנה כוללת ארבעה ימי עיון ומפגש במכינה ועוד שלושה ימי פעילות בשטח.
בבניית שבוע המנהיגות אנו מקפידים לעסוק בתחום המנהיגות ממגוון צדדים
והבטים: מנהיגות אזרחית, מנהיגות צבאית (קרבית ואחרת), מנהיגות פוליטית,
מנהיגות של אינטלקטואלים ועוד. סדנת השטח מציבה בפני החניכים שורת
התנסויות ואתגרים בתחומי המנהיגות - ניווט, קבלת החלטות, התמודדות בתנאי
לחץ ואי וודאות ועוד.