לימודים
רציונאל תכנית הלימודים

מכינת הנגב מעודדת את חניכיה לגבש לעצמם השקפת עולם מורכבת הרואה בתרומה, בהתנדבות, בנכונות להכרת האחר ובחיים מתוך השתלבות בסביבה, ערכי יסוד חיוניים בתקופה זו.
אנו רואים בלימוד כלי מרכזי להשגת מטרות אלו ולכן אנו נותנים לפרק הלימוד מקום מרכזי בסדר היום של המכינה.

באמצעות הלימוד אנו בוחנים נושאים שונים בזהות האישית והמשותפת שלנו ובמרכזם- הזיקה ליהדות כגורם מלכד ברצף הדורות, והמגוון הדתי והתרבותי בחברה הישראלית; מעיינים בדילמות היסטוריות ששורשיהן בעבר, בתקופת ראשית המדינה, והן משפיעות על חיינו גם היום; בודקים שאלות ערכיות הנוגעות באחריות, במנהיגות, בהתנדבות ובמעורבות בחברה, ומטפלים במגוון גדול של שאלות סביבתיות, שהן היום ראשונות במעלה בחשיבותן. בנוסף לכך מבקשים כמובן, להעשיר את ידע העולם של החניכים בנושאים ובתחומים רבים נוספים.

תוכנית הלימודים היא רב-תחומית והיא נבנית סביב ארבעה נושאים מרכזים מתחלפים, שנבחרים בשיתוף עם החניכים. כל נושא נלמד לאורך חודשיים, כאשר היסוד המארגן לכל התוכנית הוא מושג ה'חלוציות'.

הדיון בחלוציות מהווה פתח להכרת נושאים נוספים הקשורים אליה ישירות ועקיפות. אנו דנים במשמעויות המושג, ובנגזרותיו ברחבי העולם ומתמקדים בחלוציות במסורת היהודית ובהגות הציונית. מעמיקים בדיון במנהיגות חלוצית ובודקים את ייחודה של החלוציות בנגב ואת העמידה באתגרי הנגב כסוג מיוחד, העומד בפני עצמו, של חלוציות. בודקים את מקומה של החלוציות בצבא, מאז הקמתו, אל מול המשמעת הצבאית מצד אחד והצורך ביוזמה מהצד השני.

הדיון בחלוציות בנגב נערך במקביל לדיון בתנאי הנגב - במערכת האקולוגית המדברית והייחודית שלו, הכוללת מבנים גיאולוגיים ותופעות גיאומורפולוגיות, צמחים, בעלי חיים ובני אדם החיים יחד מתוך מאבק והרמוניה. במסגרת דיון זה אנו בודקים תופעות חלוציות המיוחדות לנגב היום ובהן חשיבה סביבתית כוללת - אדם וטבע.מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים נבנית כאמור כתוכנית רב תחומית שמקיפה מגוון נושאים. הלימודים מחולקים לשלוש 'רצועות':
1. הנושא המרכז - מפגשי לימוד סביב נושא נבחר מתחלף, שנקבע בשיתוף עם החניכים. הלימודים ברצועה זו כוללים תכנים הומניסטיים ולימודים בדגש חברה, טבע וסביבה.
2. העשרה - מפגשי לימוד להעשרה בשני תחומים: העשרה בנושאים אקטואלים, ומפגשים להעשרה כללית על פי בחירת החניכים.
3. הרצאות אורח - בכל שבוע נפגשים החניכים עם מרצים אורחים להרצאות חד פעמיות במגוון נושאים על פי בחירת החניכים.סדנאות וסיורים

על פי מיטב המסורת של קריית החינוך בשדה בוקר, מכינת הנגב מקיימת פרקי לימוד שלמים באתרים שונים בארץ. לימוד כזה מתקיים במסגרת סדנאות שונות ברחבי הארץ, וכן בטיולים ובמסעות בהם אנו צועדים בעקבות ראשונים, מקיימים סקרי טבע ונוף, ועוסקים בשחזור אתרים ופעולות אחרות לשמירת הטבע.לימוד משותף

כיוון ש'מכינת הנגב' רואה בגישור בין עולמות יעד מרכזי לפעילותה, אנו מקיימים פרקי לימוד מסויימים במשותף עם קהילות לומדות נוספות ברחבי הנגב - בית המדרש 'במדבר' בירוחם; פרויקט העולים 'סל"ה' בניצנה ועוד.
סמסטר א'
סמסטר ב'