טיולים

מכינת הנגב היא מסגרת להכשרת מנהיגות צעירה בישראל, והמכינה רואה באהבת הארץ
ערך מרכזי בסולם הערכים של בוגריה. על פי תפיסתנו, אהבה אינה אפשרית בלעדי
הכרות בלתי אמצעית, לכן ההכרות עם הארץ בכלל ועם הנגב בפרט היא עבורנו יעד חשוב
במכינה. המכינה מקיימת מספר רב של פעילויות לטיול והכרת הארץ:

טיולי יום - טיולים קצרים להכרת האיזור:
רכס חלוקים, פתחת ניצנה, בקעת צין ועוד.
טיולים מתמשכים - טיולים הנמשכים 3 ימים ויותר. כוללים לינות שטח וחלקם מתבצעים
במתכונת 'נודד' (כל הציוד על הגב):
טיול 'עליה למכינה' בפתיחת המכינה; טיול בהרי אילת; טיול
'נודד מעינות' משדה בוקר למכתש רמון; טיול ארוך בצפון
הארץ והטיול המסכם - 'מים אל ים': מזיקים למצדה.
סדנאות שטח - לתרגול מיומנויות שדה והתנסות במנהיגות בשדה:
סדנת ניווט בגבעות גורל, סדנת הישרדות באיזור המכתש
הגדול, וסדנת מנהיגות בשטח.
סיורים לימודיים - מפגשים עם אדם וטבע כחלק מתכנית הלימודים ב'קורס נגב' :
סיור בנגב המערבי, קברי קדושים בנתיבות, ירוחם ומצפה רמון,
הכרת איזור הגבול המערבי, רמת חובב ואתר דודאים ועוד.
בנוסף להיותו כלי להטמעת ערכי אהבת הארץ, הטיול משמש במכינה ככלי חינוכי להקניית
ערכי מנהיגות ולהתנסות בהדרכה, בארגון ובניהול פרויקטים. ועדת טיולים מכינה את
התוכנית השנתית ומלווה את הצוותים המובילים של כל טיול. ההדרכות, הארגון הלוגיסטי
וההובלה בשטח - כל אלו באחריות כוללת של החניכים. (כחלק מהתכנית החינוכית - טיול
אחד בשנה הוא עצמאי לחלוטין, ללא השתתפות הצוות הבוגר).

המכינה מקיימת 30-40 ימי סיור וטיול בשנה.