עשייה תורמת בקהילה
בחלק זה של האתר נספר לכם, צוות המכינה וחניכיה, על תחומי הפעילות שלנו בקהילה. החלק הראשון מסביר למה אנחנו עובדים, ואחריו יש פירוט על עבודות שונות בתחומים שונים. לחיצה על שם אחד מהחניכים תוביל אותכם לדף האישי שלו, בו הוא מספר על העבודה מנקודת המבט שלו.
רציונל העשייה
בין המכינות השונות הפועלות בארץ ניתן לראות גישות שונות לנושא העבודה - עבודה קהילתית ועבודה אחרת. אנו מאמינים כי יש לייחד לעשייה קהילתית מקום משמעותי ביותר בסדר היום של חניכי המכינה וזאת מכמה טעמים:
1. הכרתם והבנתם של העולמות השונים המרכיבים את החברה הישראלית הם מיעדיה העיקריים של מכינת הנגב. הכרות אמיתית היא זו הצומחת מהתנסות, ועבודה, קהילתית או אחרת, היא ההזדמנות להתנסות, להתערב בחברה ולגבש ראייה מעמיקה של החברה הישראלית.
2. המכינה רואה חשיבות עליונה ל'חיבור' בין אוכלוסיות שונות החיות בנגב. חניכי המכינה, העובדים בעבודות קהילתיות, משמשים כאן כ'גשר'. כך למשל יכולים חניכים הבוחרים לעסוק בעבודה עם נוער, לפעול בקרב בני הנוער הבדואים, כמו גם בני נוער אחרים, ובעבודתם להפגיש בין בני נוער מאוכלוסיות שונות.
3. לעשייה, על כל גווניה, תפקיד חשוב במסלול אותו עוברים הנערים במהלך שנות התבגרותם. פרק העבודה במכינה יסייע לחניכים בתהליך הבנייתם כבוגרים בעלי השקפת עולם ערכית מגובשת.
4. גיבוש הקבוצה הוא יעד חשוב ביעדי המכינה. פרקים של עשייה משותפת הם כלי מרכזי בגיבוש הקבוצה והפיכתה מ'אוסף של יחידים' ל'יחד'.
בתכנון הלו"ז השבועי אנו מקצים לעשייה הקהילתית פרק זמן של יומיים בשבוע. העבודה היא חובה אך החניכים יכולים לבחור לעצמם את תחומי הפעילות שהם רוצים לעסוק בהם. אנו מסייעים בידם ככל הדרוש ומעודדים יוזמות וצעידה לכיוונים חדשים.
תחומי הפעילות במכינה
כאפשרות לעבודה אנו מגדירים "כל תחום שיש בו תרומה לקהילה". חילקנו את האפשרויות לחמישה 'סלים' וכל אחד מחניכי המכינה בוחר את תחום הפעילות המתאים לו.
תחומי הפעילות הם:
נוער לנוער וקהילה
פעילות במסגרת ביה"ס
טבע וסביבה
עולים חדשים
מיעוטים שאינם יהודים
נוער לנוער וקהילה
עבודה בקהילת מדרשת בן-גוריון: ארגון פעילויות תרבות לקהילה.
עבודה עם נוער בקיבוצים: טללים (הדרכה לכיתות ז'-ט'), משאבי שדה (הדרכה והקמת תנועת נוער).
מתנ"ס מצפה רמון: ספרייה (עזרה לתלמידים וחוג משחקי תפקידים), עזרה בלימודיה, הפעלת חוג תיאטרון, הפעלת חוג קארטה לנוער בסיכון.
חניכי המכינה הפועלים בתחום זה:
יונתן
אנטון
אלמוג
רונית
יסמין
אמיר
תמיר
טל גלעד
גילי
פעילות במסגרת ביה"ס
מרכז צעיר: הפעלת תוכנית לחינוך ערכי עם "במדבר" בירוחם (העבודה בכיתות בבתי ספר שונים באזור).
בי"ס משאבים (במשאבי-שדה): חונכות והעברת פעילויות מיוחדות.
בי"ס צין (במדרשה): ליווי מועצת תלמידים, עזרה בפרוייקטים חברתיים.
חונכות אישית (פרח): לילדים עם צרכים מיוחדים, יותר בצד האישי-חברתי.
חונכות לימודית: בשיעורי בית, יותר בצד הלימודי לילדים מתקשים- אחה"צ (בקיבוץ שדה-בוקר), בשיעורים מדעיים (מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה) –בזמן בי"ס.
חניכי המכינה הפועלים בתחום זה:
אריאל
אלדד
יהודה
זהרה
טאי
אולגה
אסף גולד
טל מרקוס
עמרי
רונית
אמיר
תמיר
טל גלעד
טבע וסביבה
עבודה בנחשיה: סיוע לבי"ס שדה.
סיוע במחקרים בעלי אופי סביבתי במכון לחקר המדבר: מחקר בנושא עטלפים ופסמונים, מחקר בנושא שיקום דרכים בשדה-צין, מחקר בנושא שחרוריות.
חניכי המכינה הפועלים בתחום זה:
יהודה
טל מרקוס
יניב
אנטון
עולים חדשים
עבודה במרכז קליטה לעולי אתיופיה ברתמים: חונכות אישית, עזרה בלימודים, העברת חוגים, ליוו תלמידים בבית הספר במשך היום (במשאבי שדה ובבאר שבע) ועוד...
עזרה בפרוייקט "בית ראשון במולדת" לעולי חבר העמים במושב כמהין: עזרה בלימוד השפה העברית ובהתאקלמות בתרבות ובחברה הישראלית.
חניכי המכינה הפועלים בתחום זה:
אריאל
אלדד
זהרה
טאי
עדי
טל כהן
אולגה
אסף גולד
עמרי
אלמוג
מיעוטים שאינם יהודים
בי"ס בדווי באר-חיל: עזרה בשיעורי עברית, אנגלית וחשבון, חונכות.
חניכי המכינה הפועלים בתחום זה:
גילי
יניב
יסמין